vaer
 
 
Farsund2000-60
 
 
 
 
 

Oversiktskart Turstier
Kart med underlag fåes kjøpt på Turistinformasjonen.

Det finnes mange populære turstier i Farsund kommune - vi nevner her:

-
Lista Fyr - Verevågen; Stien er ca. 2 km gjennom le-belte, kyst- og kulturlandskap.
- "Hulesti"
Stavstø; Stien er ca. 500m og går gjennom le-beltet frem til en større "fallos-bauta" med flott utsikt over Listefjorden.

- Varnes Fort; Stien er ca. 1 km og tar utgangspunkt i parkeringsplassen Vigan. På turen har du flott utsikt gjennom nydelig terreng. Stort anlegg fra 2. verdenskrig.

-
Pennefeltet - Møllene på Hervold; Stien er ca. 2 km. Du går fra parkeringsplassen på Pennefeltet hvor det er flere attraksjoner opp til Møllene på Hervold.

-
Lomsesanden - Skjoldnesveten; Stien er ca. 1 km i nydelig landskap med flott utsikt over store deler av Lista og Farsund.

- Einarsneset  Turen går i området mellom sandstrendene Husebysanden og Lomsesanden.

-
Lomsesanden - Loshavn; Stien er ca. 1 km og går over den gamle fremkomstveien til Loshavn og Eikvåg. På det høyeste punktet er det flott utsikt over Lomsesanden, Loshavn og innseilingen til Farsund.

-
Krågenesvannet rundt; Stien er ca. 5 km i nydelig turterreng med mange mulige rasteplasser. Turen går gjennom svært variert kulturlandskap på godt oppmerked stier.

-
Øyna Rundt; Stien er ca. 5 km gjennom stor barskog, stort sett på gammel kjerrevei. Variert høydeforskjell.

-
Heiastranda - Hoskuldsnes; Stien er ca. 5 km Starten tar utgangspunkt i Heiastranda og går gjennom  naturreservatet opp til Hoskuldsnes gård. Stien har forholdsvis sterk stigning.

-
Eitland - Skistad; Stien har flere alternativer, totalt ca. 7 km dersom en starter fra gamle Eitland skole. Stien går stort sett på gammel kjerrevei med flott utsikt over Nordvest-Lista.

-
Bøensbakken; Stien er ca. 3 km og kan gåes både fra nedsiden; Inn fra Strømmen bro eller fra Heradsiden med utgangspunkt opp fra Sande til Bøen. Nydelig utsikt over Framvaren.

Havnehagen; Parkering på Vanse skole.

Ulgjell - Frøysti;

Farsund-TV-26

Since: 6. apr. 1999

Powered by:

Martin Vindheim
1999 - 2013