Spind Historielag

Hva er Spind Historielag?
Spind Historielag ble stiftet 27. januar 1998 av en gruppe mennesker med spesiell interesse for bygda Spinds historie.
Historielaget samler og registrerer fotografierog dokumenter og registrerer andre gamle ting som det kan være viktig å ta vare på. I tillegg har vi et våkent øye for utbygginger i området som vil kunne skade kulturminner.
Vår og høst arranges Historielaget turer i Spind, og på seinsommeren en båttur i skjærgården. På alle turene deltar lokalkjente veivisere som bidrar med ny og gammel kunnskap om hvordan livet artet seg her i tidligere tider. Turene er åpne for alle, og annonseres i lokalavisen.
Historelaget inviterer også til åpne temamøter og har arrangert slektsforskningsurs. Videre er det så  smått startet et arbeid med å få gitt ut en ny bygdebok for Spind.
Styret i Spind Historielag har styremøte annenhver måned, og har utarbeidet et arbeidsprogram for aktivitetene som foregår i laget
Blant medlemmene er det enkeltpersoner og arbeidsgrupper som samler informasjon og kunnskap om forskjellige tema.

Eksempler på slike tema er:

Spind Historielags formål:
Formålet med Spind Historielag er å ha en organisasjon som vil ta vare på, og sikre at ettertiden har tilgang til kunnskap om bygda Spind og den innbyggere fra tidligere årtier.
Videre er formålet å finne fram til hittil ukjent historie om folk, liv og virksomhet i bygda, få dette nedskrevet og sikret for våre etterkommere.
Historielaget ønsker å drive denne virksomheten med medlemmers og andres bidrag.

Hvordan skal Spind Historielag drives?
Historielaget er stiftet av og for folk som er interessert i bygdas historie.
Historielaget har et styre som skal se til at laget formål oppfylles.
Oppslutning fra interesserte medlemmer og andre er drivkraften i laget.
Styret har laget et forslag til arbeidsprogram, og interesserte oppfordres til å tilkjennegi hva de ønsker å engasjerer seg i, og melde dette til et av styremedlemmene som så vil sørge for koordinering av arbeidet.

Hvem kan bli medlem?
Alle med interesser for bygda Spind, dens innbyggere og historie!
Vi ønsker også aktiv deltakelse og innspill fra medlemmer og andre som føler at de har noe å bidra med til historielagets arbeid.

Årbok for Spind Historielag
Spind Historielag ga ut årbok allerede første året, og arbeider aktivt for at det skal bli utgitt en årbok hvert år
Kontingenten for medlemskap i Historielaget inkluderere også årboka. Årboka selges også i lokale bokhandlere og av historielaget.

Har du lyst til å bli med......
Årskontingenten 2003 for personlig medlemskap er kr 120,- Familiemedlemskap kr 200,-
Medlemskontingenten innbetales til:

Spind Historielags styre 2002:

Leder Nils Salvigsen
Berghøydne, 4550 Farsund
Tlf 38 39 12 94

Nestleder Jan Egil Salvesen
Bryne, 4560 Vanse
Tlf 38 39 40 24

Kasserer Tove Reneé Åmland Furu
Espeland Spind, 4550 Farsund
Tlf 38 39 19 41, E-post: ktfuru@online.no

Sekretær Arnt Abrahamsen
Rødland Spind, 4550 Farsund
Tlf 38 39 65 57, E-post: arnt.abrahamsen@c2i.net

Styremedlem Harald Johannessen
Skipperv 29, 4550 Farsund,
Tlf 38 39 65 07, Mob 975 42 129

1. varamann Kari Sanne Køhn
Løkkev 37, 4550 Farsund,
Tlf 38 39 12 23, Mob 945 45 15

2. varamann Hege Stapnes
Sævik, 4550 Farsund
Tlf 38 39 64 85, E-post: hestapn@online.no

3. varamann Solveig Hansen
Sandvik Spind, 4550 Farsund
Tlf 38 39 65 47

4. varamann Veslemøy Klingsheim
Ådneskår, 4550 Farsund
Tlf 38 39 45 98, E-post: veslem-k@online.no

 

Farsund-TV-26
 
 
 
Farsund2000-60
 
 
 
vaer
 
 

Since: 6. apr. 1999

Martin Vindheim
1999 - 2011

Powered by: